Beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Beretningen handler om elektroniske patientjournaler på sygehusene.

Formålet med undersøgelsen har været at give en status på, hvor langt regionerne er kommet med at indføre elektroniske patientjournaler på sygehusene, og vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler. Rigsrevisionen har undersøgt status på regionernes indførelse af papirløse arbejdsgange. Videre har Rigsrevisionen undersøgt, i hvilket omfang læger og sygeplejersker har adgang til elektroniske patientoplysninger, og i hvilken udstrækning de anvender et elektronisk notatmodul og et elektronisk medicinmodul i forbindelse med patientbehandlingen. Endelig har Rigsrevisionen undersøgt, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen af egen drift i januar 2010.

Senest opdateret den 17. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00