Beretning om sygehusbyggerier

Beretningen handler om regionernes sygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden. Sygehusbyggerierne udgør en af de største anlægsinvesteringer i Danmark nogensinde og skal danne de fysiske rammer for et mere effektivt sygehusvæsen af høj kvalitet.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og regionernes forberedelse af sygehusbyggerierne. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført processen for tilsagn om tilskud til og tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende?
  • Har regionerne planlagt sygehusbyggerierne og tilrettelagt styringen tilfredsstillende?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 23. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00