Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 25. juni 2014

Beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II)

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Opfølgningen på denne beretning viser, at SKAT på en lang række områder arbejder på at forbedre indsatsstrategien, men den viser også, at det endnu ikke har givet målbare resultater.  

Statsrevisorerne følger resultaterne af SKATs indsatsstrategi via denne beretningssag, men skal gøre opmærksom på, at Statsrevisorerne i maj 2014 anmodede Rigsrevisionen om at gennemføre en generel undersøgelse af SKATs økonomistyring. Formålet med den nye undersøgelse er at vurdere Skatteministeriets styrings- og tilsynsansvar samt at vurdere SKATs styring af aktiviteter og ressourcer."

Statsrevisorerne, den 25. juni 2014

Senest opdateret den 27. juni 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00