Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. september 2011 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Da SKAT indførte den nye indsatsstrategi i 2007, bemærkede Statsrevisorerne, at der var tale om et væsentligt strategiskifte fra kontrol til forebyggelse, som ville få stor betydning for SKAT som virksomhed og for statens skatteopkrævning.

Formålet med SKATs indsatsstrategi er at få flere borgere og virksomheder til at overholde reglerne og betale den skat, de skal. Strategien indebærer, at SKAT målretter indsatsen i forhold til en gruppering af skatteyderne som medspillere (flertallet) og modspillere (mindretallet).

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at indsatsstrategien har haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af reglerne. Andelen af borgere, der begår fejl i deres selvangivelser, er således lav og faldende fra 8 % i 2006 til 6 % i 2008.

Statsrevisorerne konstaterer samtidig en negativ udvikling i forhold til virksomheder­nes efterlevelse af reglerne. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at andelen af virksomheder, der begår fejl, er høj og stigende fra 42 % i 2006 til 52 % i 2008.

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har gjort det vanskeligere for de virksomheder, der bevidst ønsker at snyde.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:

  • at SKAT på nogle områder har fejlvurderet sammensætningen af medspillere og modspillere og har anvendt de forkerte virkemidler over for målgrupperne, fx anvendt vejledning, hvor kontrol ville have virket bedre
  • at SKAT 4 år efter strategiskiftet endnu ikke har færdigudviklet det overordnede mål for skattegabet (forskellen på forventede og faktiske skatte­indtægter). Skattegabsmålet er mindre styringsrelevant, når det ikke er nedbrudt i delmål og ikke dækker alle skatter, fx sort arbejde og skatter for store selskaber.


Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT fortsat har en væsentlig opgave med strategiskiftet, idet SKAT har anerkendt behovet for at forbedre indsatsstrategien, målstyringen og styringsværdien af skattegabsmålet. Herved kan der frigøres resurser, så SKAT kan styrke indsatsen over for det bevidste skattesnyd."

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00