Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionens notat af 27. maj 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Notatet er baseret på møder og redegørelser fra SKAT og handler om de initiativer, som SKAT har taget som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen på følgende 3 områder: 

  • udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015
  • SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel
  • hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne.

Senest opdateret den 3. juni 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00