Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionens notat af 7. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II). 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • udviklingen i regelefterlevelsen på borgerområdet i forbindelse med offentliggørelsen af compliancemålingen i 2015
  • SKATs videre arbejde med at udvikle finanslovens skattegabsmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at punktet om udviklingen i regelefterlevelsen på borgerområdet kan afsluttes. Rigs­revisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til SKATs videre arbejde med at udvikle finanslovens skattegabsmål.

Senest opdateret den 14. januar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00