Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Beretningen handler om SKATs indsatsstrategi for at øge skatteydernes regelefterlevelse.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om strategien lever op til formålet om at øge skatteydernes regelefterlevelse, herunder om strategien samlet set har givet de forventede resultater, og om strategien er udmøntet i indsatsprojekter, der har ført til øget regelefterlevelse.

SKATs indsatsstrategi blev indført i 2007. Rigsrevisionen afgav i december 2008 beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi. Beretningen handlede primært om det teoretiske grundlag for indsatsstrategien. I denne nye beretning vurderes det, hvordan strategien virker i praksis.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Senest opdateret den 17. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00