Beretning om DRG-systemet

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 19. marts 2014

Beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Sagen optages i Endelig betænkning 2012 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne bemærker, at der tre år efter, at beretningen blev afgivet, fortsat er et stort behov for at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som DRG-systemet anvender. Retvisende og ensartede data er afgørende, bl.a. fordi sygehusene anvender DRG-systemet til planlægning, budgettering og afregning af deres aktiviteter.  

Selv om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Statens Serum Institut og regionerne har iværksat visse initiativer til at kvalitetssikre og ensarte registreringerne, finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at der ikke har været større fremdrift i arbejdet.  

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at ministeriet og Danske Regioner ikke har gennemført den konsekvensvurdering af fremrykningen af fordelingsregnskaberne, som var forudsat i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og regionerne. Formålet med fremrykningen var at give Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse et bedre grundlag for at fastsætte retvisende DRG-takster. Statsrevisorerne konstaterer, at DRG-taksterne desværre fortsat er fejlbehæftede på grund af fejl i datagrundlaget."

Statsrevisorerne, den 19. marts 2014

Senest opdateret den 25. marts 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00