Beretning om DRG-systemet

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 12. oktober 2016

Beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Formålet med beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet var at undersøge, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne sikrer, at data til udregning af DRG-taksterne har en tilfredsstillende kvalitet. DRG-taksterne bruges bl.a. i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse.

Statsrevisorerne konstaterer, at arbejdet med at kvalitetssikre data til udregning af DRG-taksterne er en kompleks opgave, der har taget meget lang tid.

5 år efter, at beretningen blev afgivet, konstaterer Statsrevisorerne således, at ministeriet og regionerne har taget en række initiativer, bl.a. det nye sundhedsdataprogram, til at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som ligger til grund for DRG-systemet og Landspatientregisteret.

Statsrevisorerne følger sagen, idet de bemærker, at en række af initiativerne endnu ikke er fuldt ud implementerede, hvorfor der fortsat udestår et arbejde med kvalitetssikring af data til udregning af DRG-taksterne."

Statsrevisorerne, den 12. oktober 2016

Senest opdateret den 14. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00