Beretning om DRG-systemet

Rigsrevisors notat af 20. januar 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for sundhed og forebyggelse og handler om de initiativer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

  • ministeriets initiativer til og regionernes behov for understøttelse af den specialespecifik­ke registrering
  • ministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af pa­tienternes sygdomme og behandlinger, og ministeriets initiativer til sikring af en bed­re beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne
  • ministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet til tiden og med den rette kvalitet.

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00