Beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på, hvilke initiativer Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har iværksat for at understøtte den specialespecifikke registrering af patienternes sygdomme og behandlinger på sygehusene samt forbedre registreringen generelt. Endvidere er der fulgt op på ministeriets og regionernes initiativer for at forbedre kvaliteten af sygehusenes fordelingsregnskaber.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 11. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00