Beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat af 5. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2010 om DRG-systemet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at understøtte den specialespecifikke registrering på sygehusene
  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer for at sikre en bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne
  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet med den rette kvalitet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Sundheds- og Ældreministeriets kvartalsvise datakvalitetsrapporter for at afdække, om datakvaliteten udvikler sig tilfredsstillende
  • hvorvidt udfordringerne med datakvaliteten som følge af overgangen til LPR3 bliver løst.

Senest opdateret den 11. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00