Beretning om DRG-systemet

Beretningen handler om DRG-systemet. DRG-systemet bruges til at udregne takster, som bl.a. anvendes i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse. Taksterne er et landsgennemsnit af udgifterne til behandling og pleje af patienter på offentlige sygehuse.

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne sikrer, at data til udregning af taksterne har en tilfredsstillende kvalitet. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan er DRG-systemet opbygget, og hvad bruger Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne systemet til?
  • Sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne, at sygehuse og afdelinger registrerer patientens sygdom og behandling med en tilfredsstillende kvalitet?
  • Sikrer Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne en tilfredsstillende kvalitet af de regnskaber, der viser fordelingen af udgifter til afdelingerne, som leverer ydelser og behandlinger til patienterne (fordelingsregnskaberne)?

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Senest opdateret den 23. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00