Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 18. januar 2012

Beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggel­se af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Sagen optages i Endelig betænkning 2010 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Det har siden straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden den 1. juni 2001 været obligatorisk for Kriminalforsorgens institutioner at udarbejde handleplaner for størstedelen af klienter og indsatte.

Statsrevisorerne finder det derfor tilfredsstillende, at det af justitsministerens redegørelse til beretningen fremgår, at der nu er taget en lang række initiativer til at forbedre og målrette handleplanarbejdet i Kriminalforsorgens institutioner og i forhold til kommunerne.

Statsrevisorerne går ud fra, at de af ministeren nævnte forbedringer af den it-mæssige platform for handleplanarbejdet betyder, at kommunikationen med kommunerne fremover sker på en sådan måde, at de umiddelbart kan arbejde videre med handleplanerne elektronisk, så fejl og dobbeltarbejde i videst muligt omfang undgås.

Statsrevisorerne vil følge resultaterne af Kriminalforsorgens øgede fokus på løbende evaluering af den forebyggende indsats, herunder:

  • styrkelsen af handleplanarbejdet
  • de nye initiativer til undersøgelse af effekten af de kriminalpræventive indsatser
  • arbejdet på at styrke samarbejdet med kommunerne
  • udredningsarbejdet om bedre forebyggelse og resocialisering."


Statsrevisorerne den 18. januar 2012

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00