Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Rigsrevisors notat af 22. december 2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på 3 områder:

  • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
  • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
  • udredningsarbejdet på kriminalforsorgens område om at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00