Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Rigsrevisionens notat af 4. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
  • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
  • udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 12. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00