Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Rigsrevisionens notat af 2. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
  • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
  • udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • effekten af Kriminalforsorgens initiativer til at forbedre arbejdet med handleplaner­ne, herunder resultatet af Kriminalforsorgens kommende undersøgelse af arbejdet med handleplaner
  • Direktoratet for Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en tilstrækkelig it-understøttelse af arbejdet med handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommunerne
  • Kriminalforsorgens undersøgelser af effekten af de forskellige indsatser på tilbagefaldet til kriminalitet, herunder Kriminalforsorgens arbejde med at etablere en database.

Senest opdateret den 10. november 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00