Beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Beretningen handler om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Det er Kriminalforsorgens opgave at fuldbyrde de straffe, som domstolene idømmer, og samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet, herunder om samarbejdet fungerer mellem Kriminalforsorgens institutioner internt og mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne, og om Direktoratet for Kriminalforsorgen undersøger, om iværksatte initiativer har effekt.

Rigsrevisionen har selv igangsat undersøgelsen.

Senest opdateret den 17. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00