Beretning om det digitale tinglysningsprojekt

Beretningen handler om det digitale tinglysningsprojekt. Domstolsstyrelsen, som er en uafhængig institution under Justitsministeriet, har varetaget implementeringen af det digitale tinglysningssystem i tæt samarbejde med Tinglysningsretten, som blev etableret i 2007.

Tinglysning omfatter offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder i tingbogen, bilbogen, personbogen og andelsboligbogen. Den digitale tingbog blev efter flere udskydelser idriftsat den 8. september 2009, mens de øvrige bøger endnu ikke er idriftsat. Efter idriftsættelsen af den digitale tingbog oplevede brugerne problemer med tinglysning i tingbogen, hvilket bl.a. resulterede i lange sagsbehandlingstider.

Formålet med undersøgelsen, som er igangsat på baggrund af Statsrevisorernes anmodning, har været at vurdere implementeringen af det digitale tinglysningsprojekt, herunder beslutningsgrundlaget for implementeringen, projektstyringen, den økonomiske styring, systemets funktionalitet og den organisatoriske forberedelse samt idriftsættelsen af systemet.

Senest opdateret den 17. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00