Resultatkrav 2020

Rigsrevisionens direktion vedtager i begyndelsen af hvert år, hvilke resultatkrav der gælder for det indeværende år. Resultatkravene beskriver, hvilken udvikling Rigsrevisionen ønsker at opnå i løbet af året, og de afrapporteres i Rigsrevisionens årsrapport.

Resultatkravene for 2020 er: 

  1. Minimum 25 % af de beretninger, vi afgiver til Statsrevisorerne, vedrører mere end ét ministerområde.
  2. Konsekvenserne af resultatet af revisionen beskrives i alle beretninger og i alle udtalelser i erklæringer om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvor vi har haft væsentlige kritiske bemærkninger.
  3. Vi afgiver 3 beretninger om forvaltningsrevision til Statsrevisorerne, hvor vi konkluderer tydeligt om et forbedringspotentiale baseret på en vurdering af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
  4. Den faglige kvalitet i beretningerne bliver vurderet til at være tilfredsstillende af de eksterne faglige evaluatorer.
  5. 95 % af nyansatte medarbejdere er stadig ansat ved årets udgang.
  6. 90 % af de udestående punkter i beretningerne skal være afsluttet inden for 3 kalenderår.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 30. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00