Rigsrevisor er den øverst ansvarlige chef i Rigsrevisionen og den, som leder arbejdet i Rigsrevisionen og afgiver Rigsrevisionens beretninger til Statsrevisorerne.

Rigsrevisor er uafhængig i udførelsen af sit arbejde, hvilket vil sige, at rigsrevisor på eget initiativ kan vælge at undersøge og afgive beretninger til Statsrevisorerne om et område inden for statsregnskabet. Rigsrevisor kan endvidere modtage anmodninger fra Statsrevisorerne om undersøgelser.

Rigsrevisor bistår desuden Statsrevisorerne med en gennemgang af statsregnskabet og afholder møder sammen med Statsrevisorerne i forbindelse med afgivelsen af beretninger. Rigsrevisor kan endvidere efter Statsrevisorernes anmodning deltage i samråd med folketingsudvalg og Statsrevisorerne. Herudover bistår rigsrevisor ministrene ved tilrettelæggelsen af regnskabsførelsen og den regnskabsmæssige kontrol.

Processen for ansættelse og afskedigelse af rigsrevisor er tilrettelagt således, at Statsrevisorerne indstiller en kandidat til Folketingets formand, som efter forhandling med næstformændene forelægger indstillingen for Udvalget for Forretningsordenen. Kan indstillingen efter forhandlingen med næstformændene ikke godkendes af Folketingets formand, meddeler formanden dette til Statsrevisorerne. Herefter foretager Statsrevisorerne en ny indstilling.

Rigsrevisor bliver udnævnt for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse med 4 år. Forlængelse herudover er ikke muligt, ligesom det heller ikke er muligt at blive genudnævnt som rigsrevisor.

Den nuværende rigsrevisor er Lone Strøm. Du kan læse mere om lovgrundlaget for rigsrevisor i rigsrevisorloven.

Senest opdateret den 24. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00