Rigsrevisionen samarbejder med rigsrevisionerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Færøerne. Formålet med det nordiske samarbejde er at udveksle synspunkter og erfaringer for at tage ved lære af hinanden. Der afholdes ét årligt møde mellem de nordiske landes rigsrevisorer. Møderne forberedes af de nordiske kontaktpersoner.

Det nordiske samarbejde har resulteret i en række parallelrevisioner af fælles problemstillinger. Herudover arrangerer de nordiske rigsrevisioner jævnligt fælles seminarer og workshopper om forskellige emner.

Midlerne bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd revideres i henhold til Nordisk Revisionsreglement:

For yderligere information, kontakt Mette Matthiasen (tlf. 33 92 85 73)

Senest opdateret den 28. februar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00