INTOSAI er forkortelsen for International Organisation of Supreme Audit Institutions og er en verdensomspændende sammenslutning af 199 rigsrevisioner. Formålet med INTOSAI er at skabe grundlag for videndeling og erfaringsudveksling mellem alle verdens rigsrevisioner.

INTOSAI holder en kongres hvert 3. år, og derudover afholdes møder i en række arbejdsgrupper og komitéer.

Yderligere information om INTOSAI og arbejdet i de forskellige komitéer og arbejdsgrupper kan findes på www.intosai.org.

For yderligere information, kontakt Mette Matthiasen (tlf. 33 92 85 73).

Senest opdateret den 22. november 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00