INTOSAI er opdelt i regionale arbejdsgrupper, og Rigsrevisionen er medlem af den europæiske organisation EUROSAI. Formålet med EUROSAI er sammenfaldende med INTOSAI's formål om videndeling og erfaringsudveksling, men gælder mellem de europæiske rigsrevisioner. EUROSAI afholder kongres hvert 3. år.

Der eksisterer en række komitéer og arbejdsgrupper i EUROSAI-regi, som bl.a. understøtter videreuddannelse af offentlige revisorer ved at arrangere kurser og seminarer.

Den næste EUROSAI-kongres afholdes i 2020 i Tjekkiet.

Rigsrevisionen har i en årrække deltaget i en EUROSAI-arbejdsgruppe om it, og med virkning fra 2017 er vi også blevet medlemmer af en arbejdsgruppe om revision af kommuner.

Yderligere information om EUROSAI kan findes på www.eurosai.org eller ved at kontakte Mette Matthiasen (tlf. 33 92 85 73).

Senest opdateret den 6. juli 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00