EU-samarbejdet foregår i EU-Kontaktkomitéen, hvor alle EU's rigsrevisioner og Den Europæiske Revisionsret mødes. Formålet med EU-Kontaktkomitéen er at være et forum for debat om spørgsmål af fælles interesse samt gensidig støtte med henblik på at styrke ekstern revision og ansvarlighed på EU-området. Der afholdes ét årligt møde mellem rigsrevisorerne. Derudover afholdes årligt 1-2 møder mellem EU-kontaktpersonerne og møder i en række arbejdsgrupper.

På EU-Kontaktkomitéens hjemmeside (www.contactcommittee.eu) ligger der en oversigt over alle arbejdsgrupper under EU-Kontaktkomitéen. Af oversigten fremgår arbejdsgruppernes formål/mandat, medlemmer, hvilke fremskridt der er sket i året og aktuelle møder. På samme hjemmeside ligger de senere års vedtagne resolutioner, der viser mandaterne for det videre samarbejde i EU-Kontaktkomitéen.

Rigsrevisionen reviderer de EU-midler, der bliver indbetalt til og udbetalt fra Danmark, og udgiver en årlig beretning og revisionserklæring om revisionen af EU-midler i Danmark. Rigsrevisionen koordinerer og deltager desuden i alle Den Europæiske Revisionsrets revisioner af EU-midler i Danmark.

For yderligere information, kontakt Nanna Schnipper (tlf. 33 92 85 09).

Senest opdateret den 10. februar 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00