Rigsrevisionen har siden 2000 arbejdet med faglige evalueringer og siden 2004 med sproglige evalueringer af beretningerne.

Faglig evaluering

Evalueringerne af den faglige kvalitet bygger på følgende spørgsmål:

  1. Er beretningens emne og formål klart motiveret og afgrænset?
  2. Er det tydeligt, hvorfor de valgte revisionskriterier er egnede til at belyse formålet?
  3. Er det tydeligt forklaret, hvorfor den valgte metode er velegnet til at belyse formålet (metodeovervejelser/beskrivelser i kapitel 1 og metodisk tilgang i bilaget)?
  4. Fremstår beretningens konklusioner balancerede i forhold til de revisionsbeviser, der er fremhævet i undersøgelsens analyse og resultater?
  5. Hvad er den samlede vurdering af beretningen?

Alle beretningerne er blevet fagligt evalueret af et evalueringspanel, som p.t. består af:


Sproglig og grafisk evaluering

De sproglige evaluatorer vurderer, om teksten er enkel og præcis, om konklusionerne og argumenterne er klare, forståelige og overbevisende, og om sproget er varieret og konkret. Evalueringerne af udvalgte beretninger og notater fra 2018 er gennemført af Thomas Bjerg og omfatter 6 beretninger og uddrag af beretningen om revisionen af statsregnskabet. Martin Kirchgässner har evalueret Rigsrevisionens brug af grafik i 3 udvalgte beretninger, herunder om tabeller og grafer fremstår som en naturlig del af beretningen.

Evalueringerne udgør et værdifuldt bidrag til den fortsatte udvikling af Rigsrevisionens undersøgelser.

For yderligere information, kontakt Nina Friisberg (tlf. 33 92 84 89).

Senest opdateret den 1. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00