Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af OECD’s arbejde med at præcisere det gældende regelsæt for rapporteringen af flygtningerelaterede udgifter og betydningen for Danmarks rapporteringspraksis
  • anvendelsen af den nye reguleringsmekanisme, og om udviklingsbistanden målt på både tilsagn og udbetalinger har levet op til målsætningerne. Rigsrevisionen vil følge op efter den 3-årige periode i 2020
  • Finansministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets arbejde med at øge graden af åbenhed om de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om ændringer i sygehusbyggerierne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2019 om ændringer i sygehusbyggerierne.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren og de 5 regioner har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • regionernes indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner på besparelseskataloger og af de gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne
  • Sundheds- og Ældreministeriets indsats for at forbedre tilsynet med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

  • Notat om beretning om ændringer i sygehusbyggerierne
  • Følg sagen


Notat om beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2019 om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at følge op på, om tiltagene medvirker til at skaffe det fornødne antal praktikpladser. Rigsrevisionen vil i 2022 orien­tere Statsrevisorerne om ministeriets initiativer i tilknytning hertil.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00