Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Beretningen handler om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriernes gevinstrealisering ved deres it-projekter har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har ministerierne haft en tilstrækkelig opfølgning på gevinstrealiseringen ved deres it-projekter?
  • Har ministerierne haft et tilstrækkeligt grundlag for at forvente de planlagte gevinster ved deres it-projekter?

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes gevinstrealiseringer ved deres it-projekter har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministerierne i vidt omfang ikke har opnået eller ikke kender status for de forudsatte forbedringer og besparelser ved deres projekter. Rigsrevisionen anbefaler, at Statens It-råd på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer, hvordan ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster kan forbedres.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.


Beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Beretningen handler om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse.

Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Beskæftigelsesministeriet sikret rammerne for og fulgt op på kommunernes lov­pligtige indsats for at gøre udsatte unge klar til uddannelse?
  • Har Børne- og Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne sikret den lovpligtige indsats, der gør udsatte unge i stand til at gennemføre en uddannelse?
  • Har Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet sikret, at lov­pligtige oplysninger overdrages mellem kommuner og erhvervsskoler for at fastholde de unge i uddannelse?

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været utilfredsstillende. Konsekvensen er en øget risiko for, at de unge ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at kun 15 % ud af 8.000 udsatte unge, der er påbegyndt en erhvervsuddannelse med et konkret uddannelsespålæg, gennemførte uddannelsen i perioden 2014-2019. For den samlede gruppe på 26.900 udsatte unge, der påbegyndte en erhvervsuddannelse fra uddannelseshjælp i samme periode (enten med et konkret uddannelsespålæg eller af egen drift), gennemførte 34 % uddannelsen.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2019.

Rigsrevisionen har udarbejdet en animationsvideo, som forklarer en række af beretningens væsentligste resultater.

 
Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00