Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

Notat om beretning om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativer til at skabe et fælles grundlag for at måle de studerendes tidsforbrug på deres studier
  • hvorvidt Uddannelses- og Forskningsministeriets dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner resulterer i, at de studerende studerer med et tidsforbrug, der svarer til fuld tid, samt at institutionerne fremover har en praksis, der understøtte dette
  • hvorvidt Uddannelses- og Forskningsministeriet i øvrigt fastlægger rammer for uddannelsesinstitutionernes forvaltning af ECTS-point.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering i 2022 af målopfyldelsen af at styr­ke de studerendes læringsudbytte, herunder styrket studieintensitet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på akkrediteringen for at vurde­re, om der fremover er større sammenhæng mellem uddannelsesmål, arbejdsbelastning og uddannelsens omfang i ECTS-point.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00