Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at indgå aftaler med regionerne om et fælles arbejde for udvikling og forbedring af den nationale omkostningsdatabase, som på sigt kan bidrage til en mere effektiv økonomistyring
  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i hø­jere grad at anvende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data.

  • Notat om beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene
  • Følg sagen

Notat om beretning om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministrene og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • ministeriernes arbejde med at sikre brugen af arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter og sikre, at der føres en risikobaseret kontrol med arbejdsklausuler
  • Finansministeriets og Transport- og Boligministeriets arbejde med etablering af den centrale kontrolenhed og enhedens iværksættelse af kontrolinitiativer.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 20. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00