Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Skatteministeriets økonomistyring

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2015 om Skatteministeriets økonomistyring.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • SKATs arbejde med at sikre retssikkerhed i sagsbehandlingen
  • Skatteministeriets styrkelse af det departementale tilsyn
  • SKATs videre arbejde med at implementere og justere den nye styringsmodel, som skal danne grundlag for en effektiv drift og sikker økonomisk styring i SKAT
  • status for SKATs arbejde med effektiviseringer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 6. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00