Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om outsourcede persondata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre med undtagelse af udenrigsministeren, idet ministeriet ikke indgik i den tværgående undersøgelse. Notatet handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Beskæftigelsesministeriets, Erhvervsministeriets, Finansministeriets, Forsvarsministeriets, Justitsministeriets, Kirkeministeriets, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets, Miljø- og Fødevareministeriets, Region Midtjyllands, Skatteministeriets, Soci­al- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets, Transport- og Boligministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats med at udarbejde risikovurderinger
 • Erhvervsministeriets, Justitsministeriets, Region Midtjyllands og Sundheds- og Ældreministeriets indsats med at indgå databehandleraftaler
 • Beskæftigelsesministeriets, Finansministeriets, Forsvarsministeriets, Justitsministeriets, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets, Kulturministeriets, Region Midtjyllands, Sundheds- og Ældreministeriets, Transport- og Boligministeriets, Uddannelses- og Forskningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats med at udføre tilsyn
 • Datatilsynets arbejde med at indføre et risikobaseret tilsyn.

 • Notat om beretning om outsourcede persondata
 • Følg sagen

Notat om beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget
 • Status på Transport-og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Toldstyrelsens arbejde med at imødekomme Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs lave kontrolniveau og manglende gennemførelse af tilfældige kontroller
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre SKATs risikobaserede kontrol gennem mere systematisk anvendelse af data, herunder data om resultater og effekter af den udførte kontrol
 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at øge SKATs anvendelse af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder SKATs metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre vejledningen om toldreglerne på skat.dk og følge op på udviklingen i brugertilfredsheden på toldområdet på skat.dk.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Toldstyrelsens arbejde med at idriftsætte den it-understøttede risikovurdering af import af varer, der har en særlig farlig karakter
 • Toldstyrelsens arbejde med at øge anvendelsen af sanktioner, herunder anvendelsen af administrative bøder over for virksomheder, der i gentagne tilfælde har fejl i fortoldningen
 • Toldstyrelsens arbejde med at forbedre it-understøttelsen af toldkontrollen, herunder Toldstyrelsens metoder for udtagning og gennemførelse af toldkontroller.

 • Notat om beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet 
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 17. november 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00