Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2019 om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Beskæftigelsesministeriets initiativer til at forbedre rammerne for sagsbehandling, så en større del af arbejdsskadesagerne overholder lovens tidsfrister for sagsbehandling
  • AES’ initiativer til at sikre, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmel­se med de lovfastsatte tidsfrister
  • AES’ initiativer til at dokumentere en positiv udvikling i produktiviteten af arbejdsskadesager
  • AES’ initiativer til at dokumentere intern og ekstern liggetid, og hvilke sager der overskrider de lovfastsatte tidsfrister på grund af særlige forhold.

  • Notat om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager
  • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 10. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00