Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Rigspolitiets arbejde med at implementere de tiltag, som knytter sig til overholdelse af udbudsreglerne i forbindelse med køb af konsulentydelser
 • de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:


Notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort (FMK). 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene, herunder i ambulatorierne.


Notat om beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultaterne af Sundheds- og Ældreministeriets og de relevante parters arbejde med at se på den overordnede styring af psykiatrien med fokus på at styrke viden om effekten og omkostningerne ved forskellige behandlingsforløb
 • hvorvidt Region Syddanmark og Region Sjælland implementerer konkrete retningslinjer i visitationen og følger op på, om patienter er visiteret korrekt
 • regionernes indgåelse af lokale aftaler med henblik på at opfylde praksisplanernes sundhedsfaglige målsætninger for behandling af patienter med psykiske lidelser i almen praksis.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:


Notat om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • kvalitetsudviklingsforløbet mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og institutionerne med fokus på handleplaner
 • processen med at indgå samarbejdsaftaler med kommunerne og arbejdet med at styrke samarbejdet
 • udredningsarbejdet på Kriminalforsorgens område med at tilvejebringe grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om kontrol med dyretransporter 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at implementere sit nye kontrolkoncept: kontrol, som er målrettet de væsentligste og mest risikofyldte områder
 • Miljø og Fødevareministeriets anvendelse af sanktionsmuligheder i kontrollen med dyretransporter, herunder ministeriets fremadrettede arbejde med at undersøge mu­ligheden for at etablere hjemmel til at give administrative bødeforelæg i dyrevelfærdsloven samt ministeriets arbejde med at etablere et forstærket samarbejde mellem ministeriet og anklagemyndigheden med henblik på at sikre en systemunderstøttet udveksling af oplysninger om afgørelser
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at nedbringe efterslæbet af returlogbogs­kontrollen
 • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at dokumentere indberetninger af udenlandske transportørers overtrædelser i Danmark til udenlandske myndigheder samt at dokumentere, hvorvidt ministeriet handler på de indberetninger, styrelsen modtager om danske transportørers overtrædelser af reglerne i udlandet.

 • Notat om beretning om kontrol med dyretransporter
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 12. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00