Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, erhvervsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke kontrolindsatsen over for de forpligtede virksomheder, herunder arbejdet med at gøre risikoscoremodellerne bedre og øge antallet af inspektioner
 • Erhvervsministeriets og Skatteministeriets initiativer til at styrke vejledningsindsatsen over for de forpligtede virksomheder og udfaldet af Erhvervsministeriets dialog med Advokatrådet om revidering af Advokatrådets vejledning
 • Hvidvasksekretariatets arbejde med at udvikle og opgradere screeningsmodellen og udviklingen i antallet af efterforskningsoplæg
 • myndighedernes initiativer til at sikre feedback til Hvidvasksekretariatet om brugen af videregivelserne, herunder om der er stillet krav til PETs feedback
 • Hvidvasksekretariatets arbejde med at give konkret feedback til de forpligtede virksomheder.

 • Notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme
 • Følg sagen


Notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2018 om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets fremtidige forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse, herunder de videre overvejelser om selvanmelderordningens fortsatte eksistens
 • Skatteministeriets arbejde med at tilrettelægge kontrolindsatsen på eksportområdet mere hensigtsmæssigt, herunder i højere grad sanktionere virksomheder, som ikke overholder reglerne.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler 
 • Københavns Fængslers og Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet
 • Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 26. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00