Notat til Statsrevisorerne

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af PostNord Danmarks regnskabspraksis

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge en række forhold ved Post Danmarks A/S’ regnskabspraksis. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del vil beskæftige sig med, om Post Danmarks regnskabspraksis har overholdt gældende regler. Den anden del vil være en undersøgelse af, hvordan Transport- og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Danmarks overholdelse af vilkår for befordringspligten, herunder tilsynet med, hvordan omkostningerne til at opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 4. juni 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00