Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere.

Notatet er baseret på en redegørelse skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at færdigudvikle det nye inddrivelsessystem og forbedre systemets driftsstabilitet og ydeevne, så det kan understøtte inddrivelsesopgaven med den forudsatte funktionalitet og volumen
  • resultatet af Skatteministeriets arbejde med at sikre fremdrift i tilslutningen af fordringshavere til det nye inddrivelsessystem, herunder særskilt tilslutningen af Skatteforvaltningens egne systemer.

  • Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere
  • Følg sagen


Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Kulturministeriets implementering af initiativer, der skal forbedre tildelingen af tilskud, så det sikres, at tildelingskriterier er klare, at vurderinger følger offentliggjorte kriterier, og at der afgives korrekte og fyldestgørende afslag. Det skal samtidig sikres, at alle udvalg har nedskrevne strategier, at begrundelser for inhabilitet bliver meddelt Statens Kunstfonds bestyrelse, og at der i udvalgene er en ensartet praksis for, hvornår der indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser ved tildeling af delvise tilsagn.
  • Kulturministeriets implementering af et initiativ, som skal forbedre opfølgningen på tilskud, så der sikres en højere grad af dokumenterbar, systematiseret og ensartet tilgang til evaluering af alle puljer.

  • Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond
  • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 7. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00