Notater til Statsrevisorerne

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetteringen og forvaltningen af AUB-ordningen

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge budgetteringen og forvaltningen af AUB-ordningen. AUB-ordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som primært har til formål at fremme udbuddet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet gennem en række refusions- og tilskudsordninger. Refusions- og tilskudsordningerne finansieres af et arbejdsgiverbidrag, som alle arbejdsgivere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, indbetaler. Arbejdsgiverne indbetalte 5,7 mia. kr. i lovpligtigt arbejdsgiverbidrag i 2018.

Rigsrevisionen lægger op til en undersøgelse af, hvordan AUB-ordningen er blevet budgetteret og forvaltet i perioden 2009-2019, herunder om der har været en hensigtsmæssig balance mellem indtægter og udgifter. Rigsrevisionen vil desuden undersøge mulige årsager til udviklingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags egenkapital. Den foreslåede undersøgelse omfatter desuden en vurdering af, i hvilket omfang formålet med AUB-ordningen er opfyldt.


Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af beslutningsprocesser for statslige it-projekter

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge beslutningsprocesser for statslige it-projekter. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del er en kortlægning af, hvad der generelt karakteriserer beslutningsfasen for statslige it-projekter. I den anden del vil Rigsrevisionen gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvordan ministerierne bruger den viden, de får undervejs i beslutningsfasen, til at kvalificere mål og pris.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 2. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00