Beretning til Statsrevisorerne

Beretning om ændringer i sygehusbyggerierne

Beretningen handler om ændringer i sygehusbyggerierne. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne som bygherrer og Sundheds- og Ældreministeriet som tilsynsmyndighed sikrer, at ændringer i sygehusbyggerierne er forenelige med tilskuddenes formål og tilsagnsvilkårene.

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har regionerne på en tilfredsstillende måde forholdt sig til konsekvenserne af ændringer i sygehusbyggerierne
  • Har Sundheds- og Ældreministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med regionernes ændringer i sygehusbyggerierne?

Samlet set har regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet – henholdsvis som bygherrer og tilsynsmyndighed – ikke på en tilfredsstillende måde sikret, at ændringer i sygehusbyggerierne er forenelige med tilskuddenes formål og tilsagnsvilkårene. Konsekvensen er, at ændringerne kan få uhensigtsmæssige følger. Bl.a. kan det på sigt vise sig nødvendigt alligevel at etablere de dele af sygehusbyggerierne, der er ændret.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2019.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 21. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00