Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om lægemiddelanbefalinger

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at forbedre formidlingen af lægemiddelanbefalingerne, så de er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, der hvor de får deres information om lægemiddelanbefalinger
  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at forbedre koordineringen mellem lægemiddelanbefalinger og tilskudsvurderinger
  • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at sikre, at regionerne får viden om lægernes udskrivningsmønstre, så de kan målrette deres indsatser og følge, om lægemiddelanbefalingerne får effekt.

  • Notat om beretning om lægemiddelanbefalinger
  • Følg sagen


Notat om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Social- og Indenrigsministeriets anvendelse af viden om kommunernes administration af ordningerne
  • udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.


Notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2016 om undervisning og aktivering af asylansøgere.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at tydeliggøre krav til operatørerne
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets tilsyn med operatørernes levering af tilbud om undervisning og aktivering til asylansøgerne, herunder om ministeriet får skabt et bedre overblik over og har dokumentation for, om operatørerne leverer den undervisning og aktivering, som de er forpligtede til gennem kontrakten med Udlændingestyrelsen
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats for at sikre, at udlændingelovens krav til kontrakter med asylansøgere bliver fulgt, dvs. krav om, at kontrakterne bliver udarbejdet, løbende opdateret og har et fyldestgørende indhold.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 18. august 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00