Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med opfølgning på midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats, herunder behovet for tilpasning af de nationale regler i henhold til EU-reglerne
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at bidrage til at kvalitetssikre de øvrige ministeriers datagrundlag og arbejdet med at sikre, at de årlige indberetninger til Folketinget om udviklingen i statens energiforbrug er så retvisende som muligt
 • Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at anvende det etablerede datagrundlag og styrke energispareindsatsen i de selvejende institutioner
 • Bygningsstyrelsens tiltag for at sikre overholdelse af reglerne for energimærkning
 • Bygningsstyrelsens arbejde med at gennemføre rentable energibesparelsesprojekter
 • resultaterne af Energistyrelsens og ministeriernes drøftelser om aktivitetsbestemte målsætninger. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte børn.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens centrale krav og den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager
 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker sagsbehandlingen
 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har forbedret måling og dokumentation af effekten af indsatsen over for anbragte børn, og om ministeriet har udbredt redskaber til kommunerne og de sociale tilbud, der hjælper dem til at kunne måle og dokumentere effekten af indsatsen
 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en sanering af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og underretningsstatistik, så ministeriet kun beder kommunerne om at indrapportere data, som er nødvendige, og som bliver anvendt.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriets indsats mindsker gabet mellem lovens centrale krav og den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager
 • hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet kan dokumentere, at de initiativer, der er sat i værk for at understøtte sagsbehandlingen i anbringelsessager, styrker sagsbehandlingen.

 • Notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 30. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00