Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om momskontrollen

Beretningen handler om Skatteministeriets reaktioner over for virksomheder, der ikke angiver eller betaler korrekt moms.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomhederne afregner korrekt moms. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad fulgt op over for virksomheder, der ikke angiver moms?
  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad kontrolleret, om de virksomheder, der har angivet moms, har angivet korrekt?
  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad reageret over for virksomheder, der ikke betaler moms?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol med, om virksomhederne afregner korrekt moms, har været kritisabel. Konsekvensen er, at der er stor risiko for manglende momsindtægter for et væsentligt milliardbeløb, og at virksomheder har kunnet fortsætte driften og opbygge momsgæld, selv om de ikke har angivet og betalt moms.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019.


Beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Beretningen handler om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Børne- og Undervisningsministeriet har forvaltet AUB-ordningen tilfredsstillende i perioden 2009-2018. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Børne- og Undervisningsministeriet sikret, at der er balance mellem indtægter og udgifter i AUB-ordningen?
  • Har Børne- og Undervisningsministeriet fulgt op på, om AUB-ordningen har opfyldt formålet om at medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser? 

Rigsrevisionen vurderer, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke har forvaltet AUB-ordningen tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der ophobes en større og større egenkapital i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som er baseret på indbetalingerne fra de private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag forventer, at årets resultat i 2019 bliver 1,5 mia. kr., og at egenkapitalen ved udgangen af 2019 vil udgøre 4,6 mia. kr.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 17. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00