Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
  • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet.

  • Notat om beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne
  • Følg sagen


Notat om beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vurderer, at initiativer omhandlende ministeriets tilsyn, kvaliteten af ministeriets data og regler for prøvefritagelse er tilfredsstillende, og derfor kan disse punkter afsluttes.

Børne- og undervisningsministeren har desuden igangsat et omfattende analysearbejde, der skal sikre viden om de elever, der ikke aflægger folkeskolens 9.-klasseprøver. Analysearbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2019. Rigsrevisionen vil følge resultatet af analysearbejdet, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre.


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 10. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00