Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2014 om brug af nye anlægsbudgettering i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Banedanmarks arbejde med at dokumentere risi­ci på projektet ”Den nye bane København-Ringsted” i risikoregistret
  • Transportministeriets beskrivelse i ny anlægsbudgettering af, om et forventet mindreforbrug må anvendes som en intern budgetreserve
  • Transportministeriets videre arbejde med at præ­­cisere kravene i ny anlægsbudgettering til, hvor detaljeret forslag til den forventede gennemførelse af projekter skal beskrives i beslutningsgrundlaget
  • Transportministeriets arbejde med at evaluere størrelsen på reserverne i ny anlægsbudgettering og ministeriets arbejde med målrettet at reducere større projekters bevilling under gennemførelsen, hvis projekterne udviser et væsentligt forventet min­dreforbrug.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om lønforvaltningen i staten 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2018 om lønforvaltningen i staten.

Notatet er baseret på en redegørelse fra finansministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Finansministeriets arbejde med at vurdere opgavesplittet mellem institutionerne og Statens Administration og implementeringen af Statens HR
  • Finansministeriets arbejde med at sikre relevant fejlopsamling
  • Finansministeriets arbejde med at tilvejebringe en afklaring af ressortansvaret i forhold til de kongelige resolutioner.

  • Notat om beretning om lønforvaltningen i staten 
  • Følg sagen 


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 24. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00