Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at gøre anvendelsen af kvalitetsdata bedre med henblik på at få viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 5. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00