Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om lempelsen af revisionspligten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2018 om lempelsen af revisionspligten.  

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • erhvervsministerens stillingtagen til, om der er behov for ændringer i loven som opfølgning på evalueringen fra december 2018
  • Skatteministeriets opfølgning på udviklingen i regelefterlevelsen for selskaber uden revision og den dertilhørende vurdering af, om indsatsen over for selskaber uden revision skal justeres
  • Erhvervsministeriets implementering af en række konkrete initiativer, der skal forbedre kontrollen med, at virksomheder, der fravælger revision, lever op til betingelserne herfor.

  • Notat om beretning om lempelsen af revisionspligten
  • Følg sagen


Kontakt: Rasmus Hyll Bruun, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00