Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten.

Notatet er baseret på redegørelser fra forsvarsministeren, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, beskæftigelsesministeren, miljøministeren, social- og indenrigsministeren, børne- og undervisningsministeren, finansministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren. Notatet handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen.

Ministrene oplyser overordnet set i redegørelserne, at ministerierne vil have fokus på at minimere transaktionsomkostningerne ved udbud, og at de har igangsat og i flere tilfælde implementeret initiativer, som kan medvirke til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. Som et centralt initiativ har Finansministeriet i april 2019 etableret en fællesstatslig rådgivningsenhed i samarbejde med Erhvervsministeriet, som skal hjælpe de statslige institutioner med at foretage bedre indkøb, herunder udbud med lave transaktionsomkostninger.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 13. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00