Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Beretningen handler om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager. Den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) overtog i juli 2016 myndighedsansvaret for sagsbehandling af arbejdsskadesager fra Arbejdsskadestyrelsen. Rigsrevisionen har undersøgt udviklingen i sagsbehandlingstider og produktivitet i perioden 2011-2018.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet og AES har sikret, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister, og at udviklingen i produktiviteten af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager har været positiv. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Beskæftigelsesministeriet og AES sikret, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister?
  • Har AES sikret en positiv udvikling i produktiviteten af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager?

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet og AES over en længere periode ikke har sikret, at borgernes arbejdsskadesager i tilstrækkelig grad bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister. Undersøgelsen viser også, at AES ikke har sikret en positiv udvikling i produktiviteten af sagsbehandlingen, men at den derimod har været markant faldende i undersøgelsesperioden. Rigsrevisionens gennemgang af 200 sager viser, at ca. ⅔ af sagsbehandlingstiden af en arbejdsskadesag går med at afvente information fra eksterne aktører, der skal bidrage til at oplyse sagen, fx en læge eller en arbejdsgiver. Rigsrevisionen vurderer, at væsentligt kortere sagsbehandlingstider af arbejdsskadesager er betinget af, at AES hurtigere modtager den information fra eksterne aktører, som er nødvendig for at vurdere og træffe afgørelse i sagerne.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2018.


Beretning om lægemiddelanbefalinger

Beretningen handler om lægemiddelanbefalinger.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for at understøtte, at Sund­­hedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?
  • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for via regionernes indsatser at understøtte, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Udviklingen i forbruget af lægemidler for 3 af undersøgelsens 6 udvalgte anbefalinger går kun langsomt i den ønskede retning, mens det i ét tilfælde går i den forkerte retning. Konsekvensen er, at ikke alle patienter får den behandling, som har størst mulig effekt og/eller færrest mulige bivirkninger.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018.


Beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Beretningen handler om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats har været tilstrækkelig i forhold til at sikre en korrekt beskatning på aktieområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skattestyrelsens indsats på borgerområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?
  • Har Skattestyrelsens indsats på selskabsområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets indsats ikke har været helt tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber. Skattestyrelsen har på borgerområdet automatiseret væsentlige dele af beskatningen af noterede aktier. Skattestyrelsen kan på de områder, hvor beskatningen ikke er automatiseret, fortsat forbedre indsatsen. På selskabsområdet mangler Skattestyrelsen grundlæggende viden for at kunne tilrettelægge og gennemføre en tilstrækkelig indsats. Konsekvensen er, at Skattestyrelsen ikke fuldt ud kan sikre, at borgere og især selskaber betaler den korrekte skat af deres aktier.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 12. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00