Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Miljø- og Fødevareministeriets implementering af handlingsplanen for husdyr-MRSA, herunder arbejdet med at iværksætte initiativer for at bekæmpe forekomsten af husdyr-MRSA og arbejdet med at følge op på den årlige evaluering af indsatsen
 • målopfyldelsen i Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan for husdyr-MRSA
 • hvordan Sundhedsministeriets sundhedsøkonomiske analyse af husdyr-MRSA vil indgå i Miljø- og Fødevareministeriets fremtidige prioritering af indsatsen mod husdyr-MRSA.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
 • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
 • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder oplysninger til Folketinget, afspejler Signalprogrammets aktuelle fremdrift. 

Rigsrevisionen finder Transportministeriets, herunder Banedanmarks, initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Banedanmark forventer først at afslutte Signalprogrammet i 2030, og Rigsrevisionen skal derfor understrege, at selv om der nu er gennemført initiativer til at forbedre styringen, er der fortsat væsentlige risici i programmet.


Notat om beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets initiativer i forhold til at intensivere indsatsen for inddrive politibøder og -krav
 • Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats for at rydde op i og berige fordringer med yderligere oplysninger, der er nødvendige for, at fordringerne kan inddrives i PSRM
 • Justitsministeriets og Skatteministeriets arbejde med at sikre, at tvangsbøder og forvandlingsstraf anvendes som tiltænkt.

 • Notat om beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav 
 • Følg sagen


Notat om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018. 

Notatet er baseret på redegørelser fra samtlige ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2018 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i den kommende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2018 kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 3. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00