Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets sikring af grundvandet mod pesticider.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har en tilfredsstillende overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende overvågning af grundvandet?
  • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticidmidler?

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været kritisabel. Konsekvensen er en risiko for forurening af miljø og grundvand, som i sidste ende kan udgøre en risiko for vandforbrugernes sundhed.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2019.


Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Beretningen handler om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret, at indkøb på vedligeholdelsesområdet er forvaltet tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Forsvarsministeriet sikret, at der er udarbejdet tilfredsstillende retningslinjer for indkøb på vedligeholdelsesområdet hos FES?
  • Har Forsvarsministeriet sikret, at indkøb på vedligeholdelsesområdet hos FES overholder regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation?

Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet, da der ikke har været den nødvendige funktionsadskillelse, og da dokumentationen for indkøbene enten er mangelfuld, misvisende eller ikke eksisterende. Ministeriet har dermed ikke levet op til helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet. I øvrigt kan der rejses alvorlig tvivl om, hvorvidt den dokumentation, som styrelsen har leveret til Rigsrevisionen, er fyldestgørende og indeholder korrekte oplysninger. Rigsrevisionen har desuden konstateret, at FES i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen urigtige oplysninger. Konsekvensen er høj risiko for fejl og svig i forbindelse med indkøb på vedligeholdelsesområdet, som Forsvarsministeriet ikke efterfølgende kan opdage.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2019.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 6. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00